Năng lực công ty

Công ty bảo vệ Long Hải Việt Nam là một trong những công ty đầu tiên đưa vào sử dụng chương trình đảm bảo an ninh chống khủng bố của Mỹ C-TPAT (US Costom – Trade Parnership Against Terrorism) là chương trình An Ninh phối hợp giữa Hải Quan Hoa Kỳ và các Hiệp Hội Nhập Khẩu vào […]

XEM

Tiêu chí hoạt động

Quản lý nghiệp vụ Chúng tôi xây dựng một cơ chế quản lý mục tiêu và quản lý nhân viên bảo vệ trực tiếp và thường xuyên. Bên cạnh đó, chúng tôi phát huy năng lực tự giác và quản lý chéo của mỗi nhân viên bảo vệ, đảm bảo tối đa tính chuyên nghiệp […]

XEM

Sơ đồ tổ chức

Sơ đồ tổ chức công ty bảo vệ Long Hải Long Hải Việt Nam là một công ty cung cấp dịch vụ uy tín, chúng tôi hiểu rõ để có được sự tin tưởng tuyệt đối từ khách hàng đầu tiên phải có một bộ máy tổ chức chuyên nghiệp Tính chuyên nghiệp không chỉ có […]

XEM

Ban điều hành

Hình Ảnh Công ty Bảo Vệ Long Hải Việt Nam Các đội trưởng chụp hình đại diện Lễ tân Công ty Bảo Vệ Long Hải Việt Nam Phòng Hành chính Nhân sự Hợp nghiệp vụ bảo vệ Phòng tài chính kế toán

XEM

Về Long Hải Việt Nam

Phát triển dịch vụ bảo vệ uy tín chuyên nghiệp Trước nhu cầu thực tế của xã hội, nhiều công ty cung cấp dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp ra đời. Nhưng để duy trì, tồn tại và phát triển, ngoài cái tâm và chữ tín, người đứng đầu doanh nghiệp còn cần có một […]

XEM